Факультет транспортних та інформаційних технологій

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Факультет транспортних та інформаційний технологій є навчально-науковим і
адміністративно-структурним підрозділом Національного транспортного
університету. Освітня діяльність факультету здійснюється за напрямами:
«Транспортні технології», «Комп’ютерні науки» та «Філологія».

При цьому підготовка студентів в рамках кожного напряму здійснюється за такими фаховими спрямуваннями

«Транспортні технології»:

- «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»;

- «Організація міжнародних перевезень»;

- «Організація митного контролю на транспорті»;

- «Транспортні системи міст»;

- «Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління»;

- «Організація і регулювання дорожнього руху».

«Комп’ютерні науки»

- «Інформаційні управляючі системи та технології»

«Філологія»

- «Технічний переклад».

На факультеті працює понад 180 висококваліфікованих наукових та
педагогічних працівників і вчиться близько 1800 студентів денної форми
навчання. Факультет готує спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними
рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

До складу факультету входять 8 кафедр:

Кафедра електроніки та обчислювальної техніки. Завідувач кафедри - Данчук Віктор Дмитрович,
доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету
транспортних та інформаційних технологій, дійсний член Академії
будівництва України, член-кореспондент Транспортної Академії.

Кафедра “Інформаційні системи і технології”.
Завідувач кафедри - Гавриленко Валерій Володимирович,

доктор фізико-математичних наук, професор, академік Транспортної
академії України, академік Академії інженерних наук України, член
Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки,
нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Кафедра є випускною,
готує фахівців за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та
технології».

Кафедра транспортних технологій. В.о. завідувача кафедри - Кунда Неля Тарасівна, кандидат технічних наук, доцент;
Відмінник освіти України;

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху. Завідувач кафедри - Поліщук Володимир Петрович,
доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії
України, Почесний автотранспортник України, Почесний дорожник України,
нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Кафедра є випускною,
готує фахівців за спеціальностями: «Організація і регулювання дорожнього
руху», «Транспортні системи».

Кафедра фізики. Завідувач кафедри - Гололобов Юрій Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор, Соросівський доцент.

Кафедра вищої математики. Завідувач кафедри - Гуляєв Валерій Іванович,
доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

Кафедра іноземних мов. Завідувач кафедри - Астаніна Наталя Валентинівна, доцент.

Кафедра фізичного виховання і спорту. Завідувач кафедри - Кіркевич Марія Петрівна,
доцент, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений працівник фізичної
культури і спорту України, олімпійська чемпіонка 1976 року, семиразова
володарка кубка європейських чемпіонів, десятиразова чемпіонка СРСР з
гандболу, Почесна громадянка м. Києва.

На факультеті проводиться активна науково-дослідна робота. Протягом
останніх двадцяти років сформовано ряд наукових шкіл, що знайшли своє
визнання у міжнародному науковому співтоваристві. Пріоритетними
напрямами наукової діяльності кафедр факультету є такі: загальна теорія
систем та математичне моделювання систем розвитку, розробка наукових
основ функціонування квазіінтелектуальних мережевих інформаційних систем
у віртуальній освіті та на транспорті, розробка теорії транспортних
процесів і систем, розробка загальної теорії транспортних
накопичувальних систем, розробка методологічних принципів управління
рухом на автомобільних дорогах, проектування автоматизованих систем
управління рухом, розробка фундаментальних основ комп’ютерної інженерії
дорожньо-будівельних матеріалів із заданими властивостями, моделювання
задач оптимізації і математичного програмування та створення на їх
основі технічних засобів, гідромеханіка підземних вод, коливальні
процеси оболонок при обертанні, впровадження сучасних комп’ютерних
технологій в економічних та інженерних розрахунках, застосування
інформаційних технологій при навігації та управління на транспорті,
формування високоефективної контейнерної транспортної системи міжміських
автомобільних та змішаних перевезень, формування раціональних
маршрутних систем, розробка та впровадження ресурсозберігаючих
технологій, удосконалення методів організації дорожнього руху, розробка
методології удосконалення транспортних систем міст, дослідження
психофізіологічних особливостей поведінки водіїв, математичні моделі та
аналіз структурно-динамічних характеристик і механізмів взаємодії в
неупорядкованих конденсованих речовинах, фізика фазових структурних
перетворень у сегнетоелектричних кристалах при різних температурах.

Факультет розвиває творчі і професійні контакти з
навчально-дослідницькими закладами в Україні, СНД. Посилюються
міжнародні зв‘язки з університетами Російської Федерації, Франції,
Німеччини, Польщі, Ізраїлю, США та інших країн. Має місце активна
співпраця з підприємствами автомобільної та дорожньою галузей. Укладено
та підписано ряд угод про співпрацю зі Службою міжнародних
автомобільних перевезень України (СМАП), Асоціацією міжнародних
автомобільних перевізників України (АсМАП), ДАІ, з такими корпораціями,
як «УкрАВТО», «AIS» та «NIKO».

Факультет приймає активну участь у міжнародному науковому і
навчальному співробітництві в рамках виконання міжнародних проектів.
Зокрема, в рамках виконання проекту TEMPUS TACIS VETLOG «Мережева
розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логістики в
Україні» розроблено ряд курсів дистанційного навчання.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций