ДУІКТ - Університет третього тисячоліття

Розміщено Гуманітарні в 18 октября 2010

Державний університет
інформаційно-комунікаційних технологій за темпами та динамічністю
розвитку, переліком спеціальностей та якістю підготовки фахівців є
реальним Університетом третього тисячоліття:

1. Фахівці з телекомунікаційних
технологій та захисту інформації, які зараз готує Університет, будуть
визначати майбутнє цієї сфери людської діяльності. Розвиток наукоємних
телекомунікаційних та інформаційних технологій стає одним із основних
показників розвитку суспільства. Згідно глобального прогнозу, уже в
поточний час більше 50% фахівців, зайнятих у світовому виробництві,
працює у сфері інфокомунікацій і ця тенденція продовжує розвиватися.

2. Використовуючи весь свій потенціал як
провідного вищого навчального закладу галузі зв’язку та інформатизації
університет швидкими темпами зміцнює маетріально-технічну базу,
здійснює автоматизацію навчального процесу, використовуючи найбільш
сучасні досягнення телекомунікаційних, комп’ютерних, цифрових та
оптико-волоконних технологій.

3. Впроваджуються сучасні перспективні
методи та технології навчання. Університет повністю перейшов на
кредитно-модульну технологію організації навчального процесу,
використовується модульно-розвивальна технологія. Впроваджені
технології мають гуманістичний (людський) характер, за яких повністю
відсутнє відрахування з університету за неуспішність.

4. Налагоджуються міжнародні зв’язки з
вищими навчальними закладами близького та далекого зарубіжжя, завдяки
чому має бути забезпечена освітня мобільність студентів університету.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций