Факультет економіки, менеджменту і права

Розміщено Економічні в 18 октября 2010

Історія факультету “Економіка, менеджмент і право”
розпочалася 19 травня 1965 року, коли відповідно до наказу Міністра
вищої та середньої спеціальної освіти у Київському
автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ) був створений
інженерно-економічний факультет. В 1984 році цей факультет був
переіменований на факультет економіки та експлуатації автомобільного
транспорту, у 1993 році - на факультет “Управління на транспорті”, а в
липні 2006 року - на факультет “Економіка, менеджмент і право”.

Освітня діяльність факультету здійснюється за напрямами
“Менеджмент”,” Туризм”, “Економіка підприємства”,”Міжнародна економіка”,
“Фінанси і кредит”, “Облік і аудит” та “Право” на основі положень
діючих нормативно - директивних документів: Закону України “Про освіту”,
Державної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття), Указом Президента
України від 12.09.1995р. “Про основні напрямки реформування вищої освіти
в Україні”, “Положенням про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти України
від 2.06.1993р. № 161.

Навчальний процес факультету забезпечують сім кафедр:

Кафедра “Економіка”.
Завідувач кафедри - Козак Людмила Степанівна,
кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України.

Кафедра “Конституційного та адміністративного права”.
Завідувач кафедри - Остапенко Олексій Іванович, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, профессор.

Кафедра “Менеджменту”.
Завідувач кафедри - Бідняк Михайло Нестерович,
доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Заслужений працівник транспорта України.

Кафедра теорії та історії держави і права.
Завідувач кафедри - Хорошун Борис Іванович,
доктор історичних наук, професор, Відмінник освіти України.

Кафедра філософії та педагогіки.
Завідувач кафедри - Арістова Алла Вадимівна,
доктор філософських наук, доцент.

Кафедра транспортного права і логістики.
Виконуюча обов’язки завідувача кафедри - Воркут Тетяна Анатоліївна,
доктор економічних наук, професор.

Кафедра “Фінанси, облік і аудит”.
Завідувач кафедри - Базилюк Антоніна Василівна,
доктор технічних наук, професор.

Серед викладачів факультету працюють 14 професорів, серед них 9
докторів наук; 30 доцентів, 6 старших викладачів та 14 асистентів, які в
своїй більшості мають вчене звання кандидата наук.

За період діяльності факультету, починаючи з 1965 року, його
випускаючі кафедри підготували та випустили понад 9 тисяч спеціалістів.

Факультет готує фахівців з таких напрямів і спеціальностей:

 • Напрям «Менеджмент», спеціальність “Менеджмент організацій”
  • Фахова орієнтація “Транспортний менеджмент і логістика”.
  • Фахова орієнтація “Менеджмент у системі автосервісу”.
 • Спеціальність “Логістика”.
 • Напрям «Туризм».
 • Напрям «Економіка підприємства», спеціальність “Економіка підприємства”
 • Напрям “Міжнародна економіка”
 • Напрям «Фінанси і кредит», спеціальність “Фінанси”
 • Напрям «Облік і аудит», спеціальність “Облік та аудит”
 • Напрям «Право», спеціальність “Правознавство
  • Спеціалізація “Транспортне право”.

Більш докладну інформацію про ці спеціальності можна отримати на Web-сторінці
Приймальної комісії  НТУ.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций