Про університет НУФВСУ

Розміщено Гуманітарні в 18 октября 2010

Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) - добре знаний не тільки у нашій державі, а й в усьому світі великий і загальновизнаний навчально-науково-спортивний центр. У його діяльності гармонійно поєднуються підготовка кадрів та підвищення кваліфікації фахівців, що працюють у цій сфері, фундаментальні і прикладні наукові дослідження, багатогранне міжнародне співробітництва з аналогічними та суміжними за профілем центрами різних країн.
Особливе місце у НУФВСУ, враховуючи специфіку вузу, посідає спорт, що реалізується не лише у напрямі спортивного удосконалення студентів, а й перш за все, шлях ом підготовки в університеті спортсменів високого класу, серед яких у різні роки було багато чемпіонів і призерів Олімпійських ігор, переможців та призерів чемпіонатів світу і Європи та інших престижних міжнародних змагань.

У нашому вищому навчальному закладі, який було засновано в 1930-му, протягом 79 років, що минули з того часу, сформувалися й понині плідно працюють відомі далеко за межами України школи підготовки тренерів з різних видів спорту, науковців, організаторів системи фізичного виховання, масового спорту і спорту найвищих досягнень. Тут готують кадри не лише для вітчизняних структур цієї галузі, а й для десятків зарубіжних країн з різних континентів нашої планети.
Свою славетну історію вуз розпочав - як Державний інститут фізичної культури України - в Харкові, який тоді, на початку 30-х років, був столицею Української РСР. А у 1944-му його перевели до Києва, і вуз отримав нову назву - Київський державний інститут фізичної культури. Зростаючи не лише кількістю, але й якісно, інститут згодом, на початку 90-х років XX століття - вже у незалежній Україні - став університетом і головним вищим навчальним закладом галузі у нашій країні, а у 1998 році отримав статус національного, чим заслужено відзначено вагомий внесок вузу в поширення фізкультурного руху в нашій країні, розвиток вищої освіти і наукових досліджень, підготовку висококваліфікованих кадрів та спортсменів високого класу.
Нині в НУФВСУ здобувають освіту близько трьох тисяч студентів, підготовку яких забезпечують близько 300 викладачів, з яких близько 40 - доктори наук і професори, понад 100 - кандидати наук і доценти.
Досвідченими фахівцями, що працюють у нашому ВНЗ, дуже багато зроблено для високоефективної підготовки радянських, а потім і українських спортсменів до їхніх виступів на міжнародній спортивній арені, що забезпечувалося не тільки безпосередньою тренерською працею та підвищенням кваліфікації відповідних кадрів, а й глибоким науковим обґрунтуванням системи спортивної підготовки та її повсякденним практичним науково-методичним супроводом.
Із здобуттям Україною державної незалежності вуз отримав можливість позитивно впливати на всю систему підготовки фахівців для галузі фізичного виховання, фізичної культури і спорту в нашій країні, пропонувати її керівництву рекомендації щодо розвитку цієї системи та підвищення її дієвості, самостійно здійснювати багатопланове й багатовекторне міжнародне співробітництво.
Протягом останніх років помітно ширшою стала і номенклатура спеціальностей, за якими у НУФВСУ готують фахівців. Поряд із традиційними для вузу професіями (тренери з різних видів спорту, викладачі фізичного виховання) в університеті нині готують фахівців з менеджменту та маркетингу у сферах фізичної культури і спорту, зі спортивної фізіології, спортивної кінезіології, спортивної психології, реабілітації тощо.
У вузі функціонують аспірантура і докторантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій.
Університет має в своєму розпорядженні сучасну матеріально-технічну базу, що складається з низки корпусів, оснащених всім необхідним для повноцінної навчальної, наукової та спортивної роботи, затишні студентські гуртожитки, свій науково-дослідний інститут, центри спортивної травматології та реабілітації, лижну базу у Голосіївському лісопарку, що розташований в одному з районів Києва, та базу на Дніпрі для занять веслуванням та деякими іншими водними видами спорту.
Плідною і вельми корисною є діяльність створеного у НУФВСУ спеціалізованого видавництва «Олімпійська література». Воно готує й випускає у світ різноманітну навчальну, наукову, енциклопедично-інформаційну, популярну та іншу літературу - книги, авторами яких є провідні вітчизняні і зарубіжні фахівці, а також кілька спеціальних періодичних видань.
Університет налагодив тісне ділове співробітництво з Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародною олімпійською академією, Всесвітньою радою зі спортивної науки і фізичного виховання, став членом Європейської мережі спеціальних вищих навчальних закладів цього профілю та деяких інших структур, активно співпрацює з Національним олімпійським комітетом України та Олімпійською академією України, з провідними навчальними закладами та науковими центрами Німеччини, Франції, Китаю, Канади, Іспанії, Росії, Польщі, Бразилії, Білорусі, Казахстану, Колумбії та багатьох інших країн.
У світі спорту університет відомий не лише численними олімпійськими переможцями і чемпіонами світу, яких підготував наш вуз, а й тими своїми вихованцями - видатними діячами цієї сфери, яких Міжнародний олімпійський комітет відзначив своєю високою нагородою - Олімпійським орденом: це легкоатлет Володимир Голубничий, вчений Володимир Платонов, гімнаст Борис Шахлін, організатори спорту Михайло Бака і Анатолій Усенко.
В нашому університеті обдарованим юнакам і дівчатам створено належні умови для підвищення спортивної майстерності: зі спортсменами у НУФВСУ працюють досвідчені тренери, тут функціонують різні спеціалізовані спортзали та інші спортивні об’єкти, а тренувальний процес базується на результатах новітніх наукових досліджень та на сучасних методичних розробках.
Ми відкриті для всіх, хто зацікавлений в перспективи взаємовигідного співробітництва з нашим університетом або можливість отримати тут належну високоякісну освіту.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций