Кафедра філософії

Розміщено Гуманітарні в 18 октября 2010

Кафедра філософії була заснована в Київському політехнічному інституті в 1958 році.
Професори, доценти та викладачі кафедри читають курси філософії, етики, естетики, релігієзнавства, логіки для бакалаврського рівня підготовки на всіх факультетах НТУУ «КПІ». Для студентів магістратури фахівці кафедри ведуть курси «Основи наукових досліджень» та «Філософські проблеми наукового пізнання». Також здійснюється підготовка аспірантів всіх спеціальностей університету до здачі кандидатських іспитів з філософії. При кафедрі існує аспірантура та докторантура. Діє спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Соціальна філософія та філософія освіти».
В 1996 році на базі кафедр філософії, історії України, політології та соціології був створений факультет соціології НТУУ «КПІ». Кафедра філософії стала випускаючою за спеціальністю «адміністративний менеджмент». Ведеться підготовка магістрів з цього фаху як на денній формі навчання, так і заочно, а також в порядку отримання другої вищої освіти. В зв’язку з цим викладачами кафедри було розроблено десятки нових курсів, підготовлена відповідна методична база. Особливістю підготовки наших студентів є те, що, окрім знань з фахових предметів, вони одержують дуже ґрунтовну філософську освіту. На кафедрі ведеться дуже інтенсивна наукова робота: щорічно проводяться по дві-три наукові конференції, видається фаховий збірник, працюють наукові гуртки.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций