Факультет соціології і права

Розміщено Юридичні в 18 октября 2010

Факультет засновано в 1996 році (до 2007 року – факультет соціології). Тут готують фахівців у сфері управління, соціальної роботи та права. Фахівці з адміністративного менеджменту та соціальної роботи займаються плануванням, організацією праці, збиранням та обробкою інформації, впровадженням інновацій, дослідженням соціальної структури, рівнів і форм життєдіяльності людей в різних соціокультурних, регіональних, національних умовах, здійсненням соціального обслуговування та захисту населення, наданням кваліфікованої допомоги різним соціальним, віковим, етнічним групам та окремим особам. Вони працюють у сфері соціального планування та соціальної політики в організаціях та установах усіх форм власності, а також у громадських організаціях.

Студенти-правознавці у процесі навчання отримують ґрунтовні знання з кримінального, митного, адміністративного, цивільного, трудового, господарського, екологічного, фінансового та міжнародного права, права інтелектуальної власності, нотаріату та арбітражного процесу. Після випуску вони успішно працюють у правоохоронних органах, органах державного управління, адвокатурі, в установах банків та юридичних службах державних підприємств і комерційних установ.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр – 4 роки (б); спеціаліст – 1 рік (с); магістр – 1-1,5 року (м)

Випускники працюють у сферi соцiального планування та соцiальної полiтики, закладах вищої та середньої освіти, в органiзацiях та установах усiх форм власностi, а також у громадських органiзацiях.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций