Міжуніверситетський медико-інженерний факультет

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

До складу факультету також входять відділ магістерської підготовки, навчально-науковий медико-інженерний центр, студентська поліклініка НТУУ “КПІ”, санаторій-профілакторій НТУУ “КПІ”.

ММІФ заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Національним технічним університетом України “Київський Політехнічний Інститут”. З 2008 р. у ММІФ влився факультет фізичного виховання і спорту.

Випускники факультету готуються для роботи на теоретичних та клінічних кафедрах вищих медичних навчальних закладів МОЗ України, в науково-дослідних інститутах АМН України, державних закладах охорони здоров’я (клінічні лікарні, діагностичні центри), у приватних діагностичних центрах та клініках, у фармакологічних компаніях України, у спільних діагностичних закладах України та провідних країн світу.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций