Кафедра інформатики та комп’ютерних технологій

Розміщено Гуманітарні в 18 октября 2010

Заснування

Створена у 1973 році

Очолює

З 2004 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор

Коваль Тамара Іванівна.

Дисципліни

Забезпечує викладання лінгвістичних, математичних та інформаційно-комп’ютерних дисциплін для студентів 1-5 курсів всіх факультетів університету

Вища математика

Дослідження операцій

Математичне програмування

Теорія ймовірностей і математична статистика

Економетрія

Дискретна математика

Математична лінгвістика

Інформатика та комп‘ютерна техніка

Комп‘ютерні мережі та телекомунікаційні технології

Інформаційні системи в менеджменті

АРМ менеджера

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Загальне і прикладне мовознавство

Комп‘ютерні розпізнавання і синтез усного мовлення

Комп‘ютерний морфологічний аналіз

Основи структурної лінгвістики

Інформаційні технологій у професійній діяльності вчителя іноземних мов

Інформаційні пошукові системи

Генеративна граматика

Семантичні мережі

Створення корпусу лінгвістичних текстів (курс за вибором)

Основи зіставної типології

Корпусна лінгвістика

Комп‘ютерні засоби транскрипції і транслітерації (курс за вибором)

Комп‘ютерні фонди мов

Комп‘ютерна лексикографія

Лінгвістика тексту

Лінгвістичні експертизи (курс за вибором)

Комп‘ютерний синтаксичний аналіз

Комп‘ютерний семантичний аналіз

Лінгвістичне моделювання

Сучасні технології та засоби автоматизованого перекладу

Системи машинного перекладу

Основи перекладу

Автоматизовані системи реферування тексту

Дидактичні лінгвістичні системи

Програмування

Вступ до інформаційних технологій навчання

Інформаційні технології у перекладі

Лінгвістичні інтелектуальні системи і бази знань

Спеціальності

З 2002 року кафедра готує студентів за спеціальністю „Прикладна лінгвістика”.

Аспірантура, докторантура

На кафедрі готують аспірантів за спеціальністю 13.00.02 „Теорія та методика навчання іноземних мов: германські та романські мови” та 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти”.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций