Історії, теорії держави і права та державного будівництва

Розміщено Гуманітарні в 18 октября 2010

Завідувач кафедри – БУРЛАКА Сергій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.
Закінчив Київський державний університет, історичний факультет в 1981
році; магістратуру Академії зовнішньої торгівлі за спеціальністю
«Міжнародне право» в 2005 році.
Напрям наукових досліджень:історія держава і право України, конституційне право України, Європейське право.
Захистив кандидатську дисертацію з історії України у спеціалізованій
раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Виборчі органи компартії України та їх апарат: 1921–1925рр.» в 1991
році.
Магістерську роботу на тему «Формування Європейського правового
простору і проблеми входження до нього України» в Академії зовнішньої
торгівлі в 2005 році.
Загальна кількість друкованих робіт: понад 60, серед
них: Забезпечення якості державного регулювання сільського господарства
// Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України:
перспективи ХХІ ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції 27-28
квітня 2006р.;
Земельне законодавство Директорії УНР // Проблеми вдосконалення
земельного законодавства та правове забезпечення аграрного виробництва:
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 5
річчю заснування юридичного факультету. БНАУ, 2008 р.;
Земельне законодавство України в період боротьби за незалежність//
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Аграрний форум –
2008” СНАУ, Суми, 2008 р.

ДОЛГИЙ Олександр Андрійович, кандидат юридичних наук,
доктор наук з державного управління з спеціальності механізм державного
управління, професор кафедри історії, теорії держави і права та
державного будівництва.
Напрям наукових досліджень: державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні.
Закінчив Донецький державний університет в 1974 році за спеціальністю
«Економіка планування матеріально- технічного постачання»; Харківський
юридичний інститут ім. Дзержинського в 1982 році за спеціальністю
«Правознавство».
Захистив докторську дисертацію в 2007 році за спеціальністю
«Організаційно-правові засади управління діяльності державної податкової
служби в умовах ризиків».
Загальна кількість друкованих робіт:близько
90, серед них: Удосконалення механізмів державного управління
податковими органами у процесі запобігання ризику фінансування
тероризму: організаційно-правовий аспект // Науковий вісник Донецького
державного університету управління, 2006р.;
Шляхи становлення податкової служби: досвід України і Російської
Федерації // Науковий вісник Національного університету державної
податкової служби України (економіка, право). – 2008. -№2 (41). – с.
223-231;
Податкова політика держави та шляхи інтеграції податкової служби
України до ЄС // Підприємництво, господарство і право. – 2008р.

КОВАЛЬЧУК Інна Валентинівна, ст. викладач, канд. юр. наук.
В 2005 році закінчила Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Правознавство», магістр права.
Напрям наукових досліджень: Історія і теорія держави і права.
Загальна кількість друкованих робіт: до 30, серед них: Становлення інституту усиновлення у Візантії // Юридичний журнал. – 2006.– № 9 (51). – с. 29-31;
Виникнення інституту усиновлення в Київській Русі // Матеріали ХІІІ
регіональної науково-практичної конференції м. Львів, 8-9 лютого 2007
р.; Виникнення і становлення інституту усиновлення в Київській Русі.
Часопис Київського університету права. – 2008.; Передумови виникнення
інституту усиновлення в Україні // Вісник Академії адвокатури України.
Право: наука, практика. – 2008.– № 3(13).– с.29-34.

ТЕРЕЩУК Микола Миколайович, ст. викладач кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва, юрист.
В 2003 році закінчив Державне підприємство «Київський університет
права» за спеціальністю «Правознавство», а в 2007році - аспірантуру
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького.
Напрям наукових досліджень: теорія держави і права.
Загальна кількість друкованих робіт до 30, серед них:
Інститут відповідальності глави держави в конституційних монархіях //
Часопис Київського університету права. – 2006.;
Республіка як гарантія демократії // Часопис Київського університету права. – 2006.;
Різновиди республіканської форми правління: порівняльний аналіз //
Щорічний збірник наукових праць інституту держави і права ім. Корецького
«Правова держава».– 2006.;
Республіканська форма правління в Україні: тенденція розвитку. Часопис Київського університету права. – 2008.

РОСАВИЦЬКИЙ Олександр Олексійович, асистент кафедри кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва , юрист.
В 2002 році закінчив Національну академію ДПС України за спеціальністю «Правознавство».
Напрям наукових досліджень:історія держави і права, державне будівництво та місцеве самоврядування.
Загальна кількість друкованих робіт: до 20, серед них:
Впровадження методів дистанційного навчання при підготовці студентів
юридичного факультету // Матеріали першої державної навчально-методичної
конференції «Впровадження дистанційного навчання. Проблеми та методи їх
вирішення» м. Біла Церква 19 червня 2007 р.; Актуальні проблеми
місцевого самоврядування в Україні // /ІІ державна науково-практична
конференція «Аграрна наука - виробництву».- БНАУ, 2008.

БИКОВЕЦЬ Ольга Іванівна,асистент кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва , юрист.
В 2007 році закінчила Академію адвокатури України за спеціальністю «Правознавство».
Напрям наукових досліджень: конституційне право України.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
Історія держави і права України
Міжнародне право
Міжнародне приватне право
Теорія держави і права
Право Європейського Союзу
Юридична деонтологія
Правове регулювання оцінки землі
Земельне право
Нотаріат в Україні
Страхове право
Правова статистика
Аграрне право
Інвестиційне право

Телефон: 34–04–40; 34–67–01. E-mail: sburlaka@btsau.kiev.ua БРАНІЦЬКИЙ Олександр Миколайович, кандидат юридичних наук, на посаді доцента кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва.
Закінчив Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка в 2000 році за спеціальністю «Правознавство».
Напрям наукових досліджень: Підприємництво, господарство і право.
Захистив кандидацьку дисертацію в листопаді 2007року за спеціальністю
«Правове становище спеціалістів сільського господарства», НАУ м. Київ.
Загальна кількість друкованих робіт: близько 30, серед
них: Branitsiy O. Legal state specialist of agriculture in Ukraine:
object of special investigation // Conference Proceeding: Global Reforms
in Higher Agricultural Education and Research: Responding to Challenges
to Quality and Safety of Food and Agricultural Products. Sector: Legal
guarantee of the agro-industrial complex. – Kyiv: NAU. – 2003. – P.
9-10.
Правове становище спеціалістів сільського господарства: підходи до
розуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 3. –
с.66-68;
Деякі аспекти правового становища спеціалістів сільського господарства
як суб’єктів аграрних правовідносин // Підприємництво, господарство і
право. – 2004. - № 6. – с.21-24;
Аграрно-правова відповідальність: постановка питання // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2. – с. 90-94.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций