Економічний факультет

Розміщено Економічні в 18 октября 2010

Економічна освіта в університеті бере свій початок з
далекого 1926 року, коли у Білоцерківському сільськогосподарському
технікумі була створена кафедра економіки і організації соціалістичного
сільського господарства. Першим її завідуючим був А.І. Мулицький. У
передвоєнні роки кафедрою завідували доцент Ю.М. Шаломій, пізніше -
професор І.М. Подольський. Після війни кафедру у різні роки очолювали
доценти П.Т. Марченко, П.В. Алюшин, А.А. Радченко, професор І.Є.
Пегровський, доцент Г.М. Кучма, професор К.Е. Канський.

До 1976 року кафедра економіки та організації
сільськогосподарських підприємств функціонувала при, агрономічному
факультеті. У 1976 р. л за наказом МСГ СРСР ця кафедра: була розділена
на дві: кафедра економіки сільськогосподарського виробництва (професор
Канський К.Є., пізніше - професор Баренгольц Я.М.) та кафедра
організації і управління сільськогосподарським виробництвом (доцент
Семенов Ю.Г.), нині професор, доктор економічних наук В.І. Губенко.

Бурхливі соціальні перетворення кінця 80-х - початку
90-х років XX ст. потребували докорінних змін в управлінні
агропромисловим комплексом. Гостро постало питання забезпечення
сільського господарства фахівцями економічного напряму. Наш університет
став першим у системі вищої освіти, який розпочав підготовку
спеціалістів, котрим випала складна історична місія бути учасниками
ринкових перетворень економіки незалежної України та її інтеграції в
європейський та світовий ринки.

Внаслідок наполегливої копіткої роботи ректора,
академіка В.М. Власенка за дозволом Держосвіти СРСР, у червні 1990 р.
після узгодження з існуючими на той час численними союзними установами,
у Білоцерківському сільськогосподарському інституті було відкрито
економічне відділення при агрономічному факультеті за спеціальністю
07.06.02 - економіка і управління в галузі агропромислового комплексу
зі спеціалізацією „Організація зовнішньоекономічних звязків
сільськогосподарських підприємств”. Керівником відділення було
призначено доцента В.І. Губенка. Через два роки, в листопаді 1992 року,
згідно з рішенням ученої ради наказом ректора економічному відділенню
надається статус економічного факультету і передаються кафедри:
економіки сільськогосподарського виробництва, організації і управління
сільськогосподарським виробництвом; іноземних мов;
суспільно-гуманітарних наук. Першим деканом економічного факультету
став заві¬дуючий кафедрою організації і управління, доцент Василь
Іванович Губенко. Він багато зробив для організації спочатку
економічного відділення, яке очолював, а потім і факультету, для
забезпечення його висококваліфікованими кадрами та створення належної
матеріальної бази. Разом із професорами Я.М. Баренгольцем та О.Ю.
Амосовим, доцентами М.В. Вихором, А.А. Ільєнком були розроблені
концепції підготовки економістів - організаторів зовнішньоекономічних
звязків та економістів з бухгалтерського обліку і фінансів,
кваліфікаційні характеристики до них, навчальні плани та програми. Були
визначені напрями та програми науково-дослідної роботи, навчальної та
виробничої практик, розроблена концепція овнішньоекономічних звязків
факультету. З Міністерством сільського господарства і продовольства
України було укладено договір на проведення наукової роботи з розробки
перспектив входження АПК України у світовий та європейський ринки.

Рішенням Міністерства зовнішньоекономічних звязків
України надано право здійснювати в галузі науки і економіки
посередницькі послуги та агентські угоди, послуги в галузі вищої та
загальної освіти тощо. У 1992 р. при факультеті було створено
українсько-канадський центр з розробки навчальних планів і програм для
коледжів, укладено низку угод з Аграрним університетом Норвегії,
Люблінською рільничою академією (Польща), Аграрним університетом штату
Айова (США), вищими навчальними закладами Канади, Німеччини та інших
країн про ділове партнерство, обмін викладачами та студентами, спільне
видання підручників, підготовку дисертацій тощо. За цими угодами у
1992-1994 рр. наші студенти навчалися та проходили навчальну практику в
Англії, Данії, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, США, де не
тільки вдосконалювали свої знання, а й вивчали можливі ринки збуту чи
придбання сільськогосподарської продукції та обладнання для
сільськогосподарського виробництва АПК. У свою чергу студенти
Люблінської рільничої академії проходили виробничу практику в учгоспі
нашого інституту.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций