Екотрофології

Розміщено Гуманітарні в 18 октября 2010

Завідувач кафедри – ДИМАНЬ Тетяна Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, професор.

1988 р. – закінчила Вологодський молочний інститут (нині
Вологодська державна молочно-господарська академія ім. М.В. Верещагіна,
Росія);
1994 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему
«Удосконалення первинної обробки молока та підвищення його якості в
умовах сучасних ферм і комплексів» за спеціальністю спеціальна
зоотехнія, технологія виробництва продукції тваринництва;
2002 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Генетична
диференціація доместикованих і диких видів копитних» за спеціальністю
генетика.
Основні напрями наукової діяльності:
1. Екологія харчування, екотрофологія:
– вивчення ефективності застосування біоантиоксидантів у харчових жирах;
– дослідження мікробіологічних ризиків під час виробництва харчової продукції;
– дослідження структури та екологічних аспектів харчування різних соціальних груп населення.
2. ДНК-технології в тваринництві і рослинництві:
– маркерна селекція;
– генетична диференціація видів;
– контроль якості харчової продукції.
Стажування:
2001, 2005 рр. – Університет ім. Ю. Лібіха (м. Гіссен, Німеччина);
2002 р. – Ліонська ветеринарна школі (м. Ліон, Франція);
2005–2006 рр. – Університет Каліфорнія-Девіс (США).
Основні публікації:
Загальна кількість друкованих праць – 202, у тому числі 5 монографій, 2 підручники, 5 патентів України.
Димань Т.М. Екологія людини: підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 376 с.
Дымань Т.Н., Шевченко С.И. Питание человека в ХХІ веке. – К.: Либра, 2008.– 152 с.
Дымань Т.Н., Шевченко С.И., Берзина С.В. Новые тенденции в питании человека. – К.: Гнозис, 2007. – 72 с.
Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування.
Навчальний посібник / Т.М. Димань, М.М. Барановський, Г.О. Білявський,
О.В. Власенко, Л.В. Мороз. – Київ: Лібра, 2006. – 304 c.
Харчування людини / Т.М. Димань, М.М. Барановський, М.С. Ківа
та ін.: Під ред. Т.М. Димань. – Біла Церква, 2005. – 300 с.
ДНК-технологии и биоинформатика в решении проблем
биотехнологий млекопитающих / В.И. Глазко, Е.В. Шульга, Т.Н. Дымань,
Г.В. Глазко – Белая Церковь, 2001. – 488 с.

КІВА Михайло Самійлович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
1971 р. – закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут.
1981 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Багатоплідність ВРХ
його параметри, біологічні особливості та можливості господарського
використання».

Напрям наукових досліджень: вивчення шляхів
збільшення об’ємів виробництва продукції тваринництва, рибного
господарства та аквакультури з мінімізацією антропогенного впливу на
навколишнє

середовище.

Основні публікації:
Загальна кількість друкованих робіт – 65, в тому числі 1 підручник, 2 патенти.

Атлас промислових риб України / М.В. Гринжевський, С.І.. Алімов, М.С. Ківа та ін. – К.: КВП, 2005. – 95 с.
Статистичні матеріали з виробництва сільськогосподарської продукції в
світі (за матеріалами 1980–2003 роки). Європа / М.С. Ківа, М.М.
Барановський, Т.М. Димань, О.А. Хом’як. – Біла Церква, 2004. – 95 с.
Статистичні матеріали з виробництва сільськогосподарської продукції в
світі (за матеріалами 1980–2003 роки). Азія / М.С. Ківа, М.М.
Барановський, Т.М. Димань, О.А. Хом’як. – Біла Церква, 2004. – 105 с.
Статистичні матеріали з виробництва сільськогосподарської продукції в
світі (за матеріалами ФАО, 1980–2003 роки). Африка / М.С. Ківа, М.М.
Барановський, Т.М.Димань, О.А. Хом’як. – Біла Церква, 2004. – 114 с.
Харчування людини / Т.М. Димань, М.М. Барановський, М.С. Ківа та ін.: Під ред. Т.М. Димань. – Біла Церква, 2005. – 300 с.

ХОМ’ЯК Олександр Андрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
1998 р. – закінчив Білоцерківський державний аграрний університет.
2003 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Залежність прояву
господарсько-корисних властивостей української червоно-рябої молочної
породи від генотипу та умов середовища».

Напрям наукових досліджень: екологічні основи ведення тваринництва.

Основні публікації:
Загальна кількість друкованих праць – 36
Атлас промислових риб України / М.В. Гринжевський, С.І. Алімов, М.С. Ківа та ін. К.: Квіц, 2005. – 95 с.
Хом’як О.А. Маркетинг в аграрному і харчовому секторах:
Навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи
студентів екологічного факультету зі спеціальності 6.070800 – «Екологія і
охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр». – Біла Церква, 2006. – 156 с.
Менеджмент і маркетинг у рибництві: Навчально-методичний посібник з
організації самостійної роботи студентів екологічного факультету зі
спеціальності 6.130300 – «Водні біоресурси» освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» / О.А. Хом’як – Біла Церква, 2007. – 138 с.
Хом’як О.А. Екологічний менеджмент: Навчально-методичний посібник з
організації самостійної роботи студентів екологічного факультету зі
спеціальності 7.070801 – «Екологія і охорона навколишнього середовища»
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». – Біла Церква, 2006. –
106 с.

МАЗУР Тетяна Григорівна, кандидат ветеринарних наук, асистент.
2001 р. – закінчила Білоцерківський державний аграрний університет.
2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Мікробіологічні
ризики на шляху отримання питного молока та підходи до їх усунення».
Напрям наукових досліджень: екотрофологія, безпека харчування.

Основні публікації:
Загальна кількість друкованих праць – 18.
Харчування людини / Т.М. Димань, М.М. Барановський, М.С. Ківа, Т.Г.
Мазур та ін.: Під ред. Т.М. Димань. – Біла Церква, 2005. – 300 с.
Методичні рекомендації щодо впровадження системи НАССР на
молокопереробних підприємствах / О.М. Якубчак, Т.М. Димань, Л.В.
Олійник, Т.Г. Мазур – Київ «Біопром», 2005. – 40 с.
Мазур Т.Г., Димань Т.М. Екологія сирого молока у господарствах різних
форм власності // Збірник наукових праць Луганського національного
аграрного університету. – Видавництво ЛНАУ, 2005. Ветеринарні науки
№50/73. – С.124–128/
Мазур Т.Г., Димань Т.М. Вплив санітарно-гігієнічного стану сирого
молока на якісний та кількісний склад залишкової мікрофлори
пастеризованого молока / Наук. вісник Львівської національної академії
ветеринарної медицини ім. С.З.
Гжицького.–2005.–Т.7.–№4(27).–Ч.1.–С.102–108.
Мазур Т., Димань Т. Виявлення Listeriamonocytogenes в сирому молоці за допомогою полімеразної ланцюгової реакції // Ветеринарна медицина України. – 2005.–№ 10.–С.34–36.

ЗАГОРУЙ Людмила Петрівна

Кандидат ветеринарних наук, асистент.
2001 р. – закінчила Білоцерківський державний аграрний університет.
2009 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему
«Ветеринарно-санітарна оцінка вершкового масла з антиоксидантами
рослинного походження».
Напрям наукових досліджень: безпека харчування, екотрофологія.

Основні публікації:
Загальна кількість друкованих праць – 23, у тому числі 5 патентів.
Димань Т.М., Загоруй Л.П. Застосування антиоксидантів біологічного
походження для зберігання вершкового масла // Аграрні вісті. – 2003. – №
3. – С.11–14.
Харчування людини / Т.М. Димань, М.М. Барановський, М.С. Ківа, Т.Г.
Мазур, Л.П. Загоруй та ін.: Під ред. Т.М. Димань. – Біла Церква, 2005. –
300 с.
Загоруй Л.П. Антиоксидантний потенціал ефірних олій спецій у
молочному жирі / Наук. вісник Львівської національної академії
ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – 2005. – Т.7, №4 (27).
Частина 1. – С.47–51.
Методичні вказівки щодо виконання і оформлення курсової роботи з
технології харчових продуктів для студентів зі спеціальності 7.070801 –
екологія і охорона навколишнього середовища / Т.М. Димань, Л.П.
Загоруй. – Біла Церква, 2006. – 18с.
Методичні рекомендації щодо застосування антиоксидантів рослинного
походження для гальмування автоокиснення молочного жиру / Л.П. Загоруй,
Т.М. Димань. – Біла Церква, 2007. – 23 с.

ЄМЕЦЬ Олена Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, асистент.
1987 р. – закінчила Українську сільськогосподарську академію.
1995 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості
мінливості і успадкування абортивності плодоелементів та їх використання
в селекції сої на продуктивність».
Напрям наукових досліджень: аграрна етика; екологічні індикатори та маркери.

Основні публікації:

Загальна кількість друкованих праць – 30.

Слад мікрофлори кишечнику залежно від типу харчування / Мат. ІІ
Міжнарод. наук.-прак. конф. «Екотрофологія – міст у майбутнє харчування
людини». – Б.Церква, 2007. – С.134-135 .
Нові біотехнології на захисті довкілля // Аграрні вісті. – 2004.– №5. – С.36.
Інокуляція насіння сої мікробіологічними препаратами в умовах учгоспу
БДАУ / Вісник БДАУ. – Біла Церква, 2001. – Вип.15. – С.48–51.
Необхідність розвитку еколого-біоетичного світогляду в сучасних
умовах / Тези доповідей ІІІ Міжнарод. симпозіуму з білетики. – Київ,
2004.– С.75–76.
Improving Environmental Education in the Ukraine / American Institute
of Biological Sciences: Bioethics in a changing world (poster
abstracts). – USA, Arlington, VA, 2003. – P.29.

БАЛАС Оксана Віталіївна, аспірант.
2006 р. – закінчила Білоцерківський державний аграрний університет, екологічний факультет.
Напрям наукових досліджень: прояв господарсько корисних ознак промислових риб України під впливом генотипових та паратипових факторів.
Основні публікації:
Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу
«Гідромамаліологія» / О.М. Клименко, О.В. Балас, Н.М. Присяжнюк. – Біла
Церква, 2007. – 21с.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций