Терапії та клінічної діагностики

Розміщено Гуманітарні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри – ЛЕВЧЕНКО Володимир Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, академік Української академії аграрних наук.
Закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут у 1963 р.
Кандидатську дисертацію захистив 23.06.1970 р. на тему «Порушення
функції щитовидної залози та мінерального обміну при бронхопневмонії у
телят»
Докторську дисертацію захистив 24.12.1986 р. на тему «Хвороби
печінки у молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні та
відкормленні у спеціалізованих господарствах»
Напрям наукових досліджень: обмін речовин, хвороби печінки.
Загальна кількість друкованих робіт – 295.
1. Внутрішні хвороби тварин / В.І.Левченко, І.П. Кондрахін, М.О.
Судаков та ін.; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 1999. – Ч. 1. –
376 с.
2. Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В.
Влізло та ін.; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2001. – Ч. 2. –
544 с.
3. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко, В.В. Влізло,
І.П. Кондрахін та ін.; За ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла
Церква, 2002. – 400 с.
4. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / В.І. Левченко,
В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; За ред. В.І. Левченка. – Біла
Церква, 2004. – 608 с.
5. Кондрахин И.П., Левченко В.И., Таланов Г.А. Справочник
ветеринарного терапевта и токсиколога; под ред. проф. И.П. Кондрахина. –
М.: Колос, 2005. – 544 с.
Наукові розробки: зонд магнітний ветеринарний (ЗМВ-1); методи
діагностики та лікування кетоза високопродуктивних корів; методи
діагностики хвороб печінки у великої рогатої худоби та коней; методи
діагностики, лікування та профілактики остеодистрофії, А- і
D-гіповітамінозів; водорозчинний препарат вітаміну D3 (ліповід).

Викл адачі:
Безух В.М., доцент
Москаленко В.П., доцент
Головаха В.І., професор
Богатко Л.М., доцент
Надточій В.П., доцент
Тишківський М.Я., доцент
Чуб О.В., доцент
Сахнюк В.В., доцент
Соколюк В.М., доцент
Щуревич Г.О, доцент
Вовкотруб Н.В., ассистент
Гарькавий В.О., ассистент
Розумнюк А.В., асистент
Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
Внутрішні хвороби тварин
Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин
Клінічна біохімія
Клінічна діагностика
Токсикологія
Ветеринарна токсикологія

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо впровадження завершених наукових розробок

1. Розробка і впровадження у виробництво ранніх інформативних тестів діагностики гепатобіліарної патології у коней
Автори: проф. В.І. Левченко, проф. Головаха В.І., канд. вет. наук Жила І.А., асист. Піддубняк О.В.

2. Біохімічний моніторинг стану печінки у клінічно здорових коней різних порід, віку та фізіологічного стану
Автори: проф. В.І. Левченко, проф. В.І. Головаха, канд. вет. наук Жила І.А., асист. Піддубняк О.В.

3. Рання діагностика патології печінки в коней за амілоїдозу
Автори: проф. В.І. Левченко, проф. В.І. Головаха, асист. Піддубняк О.В.

4. Рання діагностика патології печінки у лошат за гастроентеральної патології
Автори: проф. В.І. Левченко, проф. В.І. Головаха, асист. Піддубняк О.В.

5. Лікування та профілактики патології печінки у лошат за гастроентеральної патології
Автор: проф. В.І. Левченко, проф. В.І. Головаха, асист. Піддубняк О.В.

6. Рання діагностика хвороб нирок у коней
Автори: проф. В.І. Левченко, проф. Головаха В.І., канд. вет. наук
Жила І.А., расист. Піддубняк О.В., лікар вет. мед. Прохорчук В.Т.

7. Діагностика і корекція гепаторенального синдрому в коней за гострого кормового отруєння
Автори: проф. В.І. Головаха, канд. вет. наук І.А. Жила, асист. Піддубняк О.В.

8. Розробка інформативних методів діагностики змін гемопоезу в жеребних кобил
Автори: проф. В.І. Головаха, асист. Піддубняк О.В.

9. Діагностика змін гемопоезу у коней за гепатопатії
Автори: проф. В.І. Головаха, асист. Піддубняк О.В.

Тел. 8(04463)5-78-07


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций