Технології виробництва та переробки м’яса

Розміщено Гуманітарні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри – ДОНЧЕНКО Тетяна Анатоліївна, кандидат с.-г. наук, доцент.

Закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут у 1982 р.

1995 р. – Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Селекційна
оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада м’ясної худоби».

Напрям наукових досліджень: «Технологія м’ясного скотарства та розведення м’ясної худоби».

35 наукових праць, серед яких:

1. Перепрофілювання молочнотоварної ферми у товарну м’ясну і
формування стада м’ясної худоби при цьому // Вісник Білоцерків. держ.
аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 1999. – Вип. 8, ч. 2. –
С. 73–76.

2. Реорганізація системи утримання худоби при перепрофілюванні
молочнотоварної ферми у товарну м’ясну // Вісник Білоцерків. держ.
аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 1999. – Вип. 8, ч. 2. –
С. 68–72.

3. Закономірності формування продуктивних якостей тварин різних
генотипів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. –
Біла Церква, 2000. – Вип. 12. – С. 41–49.

4. Влияние породообразовательного процесса на выход
мясопродуктов крупного рогатого скота // Весник аграрной науки. – 2000.
– № 8. – С. 14–19. (у співавт.).

5. Технологические принципы производства говядины на
специализированной товарной мясной ферме: Методико-практическое пособие
для руководителей и специалистов хозяйств разных форм собственности,
фермеров и студентов учебных заведений III–IV уровней аккредитации. –
Белая Церковь, 2004. – 61 с.

Наукові розробки: “Технологічний проект
товарної м’ясної ферми в колективному сільськогосподарському
підприємстві або фермерському (селянському) господарстві”.

Викладачі:

Бала В.І., доцент

Фесенко В.Ф., доцент

Федоров В.П., доцент

Закусілов М.П., доцент

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Спеціалізоване м’ясне скотарство

Технологія виробництва яловичини

Технологія виробництва продукції кролівництва

Технологія виробництва продукції свинарства

Конярство

Технологія виробництва продукції вівчарства

Технологія виробництва та переробки м’яса


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций