Землеробства

Розміщено Гуманітарні в 17 октября 2010

Кафедра землеробства була організована в 1934 р. і
об`єднувала курси загального землеробства, ґрунтознавства, геології,
сільськогосподарської меліорації та кормовиробництва.

Першим завідуючим кафедрою був доцент .0. І. Петі-ков. Він працював
до 1951 р. й викладав загальне землеробство. Геологію, ґрунтознавство
та меліорацію читав доцент А. І. Стоцький, а кормовиробництво — доцент
С. І. Слухай.

У 1944 р. з відновленням роботи інституту після воєнного лихоліття
відбулися зміни в роботі кафедри. Викладання ґрунтознавства з основами
геології було передане на кафедру агрохімії. На кафедрі ж землеробства
залишилися такі дисципліни, як землеробство, меліорація, геодезія і
основи” агрохімії, які читалися для студентів зоотехнічного факультету.
Змінилися й кадри: меліорацію і геодезію почав викладати страший
викладач П. Е. Руденко, а загальне землеробство, крім доцента О. І.
Петікова, асистент М.І. Москаленко.

детальніше

Протягом 1951 р. обов`язки завідуючого кафедрою тимчасово виконував
співробітник Білоцерківської дослідно-селекційної станції К. І.
Лободін. 1952 р. на цю посаду обирається за конкурсом професор М. П.
Архангельський, який працював до 1958 р. З його приходом робота :на
кафедрі значно пожвавилася. Зокрема, під керівництвом Михайла Петровича
науковці вивчають різні методи основного обробітку грунту та його
глибину під травосумішки багаторічних трав у зв`язку з внесенням
органомінеральних добрив. Сам професор досліджував біологічні
особливості лялеманцїї.

У ці роки кафедра об`єднує курси загального землеробства, меліорації
та геодезії. Поліпшується матеріальна база лабораторій і кабінетів.
Значна частина досліджень здійснюється на базі учбового господарства.

Із 1958 р. після виходу на пенсію М. П. Архангельського кафедрою
завідував доцент А. Б. Рубашов, а пізніше В. П. Попов. У різні роки на
кафедрі працювали: доценти А. Ф. Вітер, А. І. Кавленко, О. С.
Кузьменко, М. А. Коркач, А. Й. Швиденко, старший викладач А. М.
Осипенко, асистенти В. І. Білецький, В. Ф. Анацький, М. І. Москаленко,
М. Ю. Видалко, Б. А. Грєшних.

У квітні 1960 р. на посаду завідуючого кафедрою обира­ється кандидат,
а з 1970 р. — доктор сільськогосподарських наук, професор І. П.
Котоврасов, який очолював її до 1991 р-Він багато зробив для розвитку
навчально-методичної і особливо науково-дослідної роботи. З 1972-го по
1987 р, Іван Полікарпович є керівником наукової комплексної тематики
агрономічного факультету по розробці енергозберігаючих технологій
обробітку грунту в кормових сівозмінах Лісостепу України, а з 1972 р. і
до сьогоднішнього дня — методичним керівником досліджень на дослідному
полі інституту.

Професор І. П. Котоврасов — лауреат першої премії ім. В. Р. Вільямса,
підготував одного доктора і сім канди­датів сільськогосподарських
наук.

У 1991 р. наказом по інституту на посаду завідуючого кафедрою
призначається доцент В. Б. Павловський, а з вересня 1993 р. нею завідує
доктор сільськогосподарських наук І. Д. Примак — у минулому випускник
агрономічного факультету, після закінчення аспірантури успішно захистив
кандидатську дисертацію і більш як 10 років працював викладачем. Він
плідно поєднував педагогічну роботу з науковою, працюючи над розробкою
основ удосконалення механічного обробітку грунту в кормових сівозмінах.
Результати досліджень висвітлені у дисертації, яку він захистив 1993
р.

Силами, викладацького складу читаються курси загального землеробства,
екологічні проблеми в землеробстві, адаптивні системи землеробства,
основ наукових досліджень, агрометеорології, геодезії та
землевпорядкування,  гербології.

Завідувач кафедри – ПРИМАК Іван Дмитрович,доктор с-г. наук, професор. В 1979 р. закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут.

У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему:
“Агротехнічні основи та шляхи удосконалення механічного обробітку
грунту при різних рівнях удобрення в кормових сівозмінах Лісостепу
України”.

Напрям наукових досліджень: “Розробка
енергозберігаючих технологій механічного обробітку грунту та
раціональних сівозмін для умов Центрального Лісостепу України”.

Загальна кількість наукових праць - 178, основні:

1. Примак І.Д., Кузьменко О.С. Енергозберігаючі технології вирощування кормових культур. – К.: Урожай, 1990.– 200с.

2. Примак І.Д. Інтенсифікація кормовиробництва. – К.: Урожай, 1992. – 280 с.

3. Примак І.Д. Гузь В.П. Операційні технології вирощування кормових культур. – К.: Урожай, 1995. – 288 с.

4. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи
/ І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рожко та ін.; За ред. І.Д.
Примака. – Біла Церква, 2004. – 528 с.

5. Наукові основи землеробства / І.Д. Примак, В.А. Вергунов,
В.Г. Рожко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2005. – 408 с.

Наукові розробки, рекомендовані для впровадження: “Система
основного обробітку грунту в плодозмінах та кормових сівозмінах,
раціональні сівозміни для господарств Лесостепу України”.

Викладачі:

Карпенко В.Г., доцент

Урсулов В.Ф., асистент

Клименко В.С., асистент

Скалига О.С., асистент

Король В.С., асистент

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Землеробство

Гербологія

Агрометеорологія

Основні напрями наукових досліджень

Агролісомеліорація

Геодезія

Землеустрій і кадастр

Землеустрій

Меліорація


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций