Перелік документів, які подаються для вступу до ВНЗ

Розміщено Про ЗНО в 17 октября 2010

Абітурієнти, особисто подають до приймальної
комісії заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям
підготовки (спеціальність), форму навчання.

До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту
  (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до
  нього, оригінал або його ксерокопію (ксерокопія завіряється за
  оригіналом у встановленому порядку);
 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
 • 6 фотокарток розміром 3 x 4 см;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали
  або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних
  випробувань, які визначені правилами прийому;
 • копію довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію паспорта (стор. 1-2, 11);
 • документи, що засвідчують наукові здобутки (для вступу за ОКР “спеціаліст”, “магістр”);
 • юнаки, які вступають на денну форму навчання, подають копію
  приписного посвідчення (стор. 1-3) чи військового квитка (стор. 1,
  8-11,26-27);
 • особи, що вступають на напрям підготовки “Фізичне виховання” подають копію класифікаційної книжки спортсмена (за наявністю);
 • копію свідоцтва про одруження (у разі зміни прізвища);
 • інші документи, що дають право на пільги, встановлені законодавством України вступник пред’являє особисто.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций