Кафедра фінансового менеджменту

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Кафедра функціонує в університеті вже 8 років.
Кафедру податкового менеджменту було створено у 2000 році. З 2006 року –
кафедра фінансового менеджменту.

Воронкова О. М.

 Очолює кафедру Воронкова Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, радник податкової служби І рангу.
 О.М. Воронкова у 1997 році закінчила з відзнакою Донецький
державний університет економіки і торгівлі (економіст-фінансист). У
2001 році захистила кандидатську дисертацію, в 2003 отримала вчене
звання доцента. Сфера наукових інтересів – управління корпоративними
фінансами, податковий менеджмент.

Фінансовий менеджмент у системі бізнес-менеджмент освіти

 Науково-педагогічний склад кафедри налічує 22 особи. Серед них 3
доктори економічних наук та 5 кандидатів економічних наук. Викладачі
кафедри мають значний практичний досвід роботи та вагомі наукові
здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, вдосконалюють методику
викладання і впроваджують у навчальний процес інноваційні технології.
 Кафедра фінансового менеджменту є випускаючою і здійснює підготовку фахівців у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 8.030508 «Фінанси і кредит».  Програма підготовки магістрів і спеціалістів – «Фінансовий менеджмент”, яка є сучасним напрямом розвитку талановитої студентської молоді та основою її кар‘єрного становлення.
 Фахівці з фінансового менеджменту на первинних посадах самостійно
виконують переважно евристичні та частково діагностичні професійні й
соціально-виробничі завдання, здійснюють складні економічні розрахунки,
керують фахівцями нижчого посадового рівня.

 Фінансові
менеджери в усьому світі вважаються елітою. Фінансовий менеджер
здійснює прогнозування та планування фінансових показників підприємств
(організацій, установ), організовує їх фінансову роботу, контролює
фінансові показники діяльності, реалізує антикризове фінансове
управління. Випускники кафедри можуть працювати на посадах фінансового
менеджера, фінансового директора, керівника фінансового відділу,
директора малого підприємства, аудитора з питань фінансового
менеджменту та фінансової аналітики, викладача вищого навчального
закладу, економіста з фінансової роботи, консультанта та експерта з
фінансових питань у будь-яких компаніях різних галузей економіки,
експерта-аналітика у відділах прогнозування і моделювання на
підприємствах будь-якої форми власності.
 Програми підготовки магістрів і спеціалістів з фінансового
менеджменту включають стандартний мінімум лекційних годин та сучасні
активні форми практичного навчання, в процесі яких студенти зможуть
освоїти не тільки нові професійні технології, але й експериментувати з
різними стилями відносин серед рівних партнерів.
 Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 • Фінансовий менеджмент;
 • Податковий менеджмент;
 • Міжнародний фінансовий менеджмент;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Менеджмент персоналу;
 • Стратегічне управління;
 • Стратегічне управління підприємством;
 • Управління вартістю підприємства та оціночна діяльність;
 • Менеджмент;
 • Основи менеджменту;
 • Бюджетний менеджмент;
 • Організація діловодства;
 • Документознавство;
 • Організація правового діловодства;
 • Менеджмент персоналу КРС;
 • Податкове планування на підприємстві;
 • Кадровий менеджмент;
 • Організація діяльності державних службовців.

 Основним напрямом наукової діяльності кафедри є дослідження теми
«Управління фінансами як фактор стабілізації соціально-економічного
розвитку регіонів України».
 Напрями наукової діяльності викладачів кафедри:
 1. Фінансовий менеджмент, податковий менеджмент  (О.М. Воронкова).
 2. Фінансовий менеджмент підприємств та організацій, фінансовий ринок (О.В. Мельник).
 3. Управління кредитними операціями в банках, фінансовий менеджмент в банківських установах (К.П. Побоча).
 4. Менеджмент персоналу, менеджмент державних службовців, динамічне лідерство (Г.І. Євтушенко).
 5. Соціально-економічні аспекти менеджменту на сучасному етапі розвитку економіки (М.С. Несененко, Н.Е. Кошарська).

 Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 612, 618), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201.
 Телефони: 53-532, внутр. 11-40, 13-50, 11-78.Науково-педагогічний склад кафедри


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций